Jär­jes­tö­jen so­si­aa­li­tur­vao­pas 2021 on julkaistu

Sosiaaliturvaoppaaseen on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja ikääntyvien sosiaaliturvasta ja palveluista.

2.2.2021

Sosiaaliturvaopas on jälleen päivitetty. Oppaaseen on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Opas tarjoaa selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista yhdessä osoitteessa: sosiaaliturvaopas.fi- Ulkoinen linkki.

Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet, ja se on hyödyllinen myös esimerkiksi järjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille ohjauksen ja neuvonnan tueksi.

Sosiaaliturva

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista.

Päivitetty Sosiaaliturvaopas tekee sosiaaliturvaa tunnetuksi ja helpottaa sen käyttöä.

Tekijät

Julkaisun on kirjoittanut 19 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Näkövammaisten liiton lisäksi Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.

Oppaan lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita asiantuntijoita arvokkaasta, asiantuntevasta ja perusteellisesta työstä.

Otamme mielellämme vastaan palautetta.

Lisätietoja

työryhmän puheenjohtaja Olga Haapa-aho, olga.haapa-aho@ibd.fi


Sivu päivitetty