Ver­kos­to­työ

Yhdistys tekee yhteistyötä muiden näkövammaisorganisaatioiden kanssa, kuten Näkövammaiset Käsityöntekijät ry, Opaskoirayhdistys ry ja näkövammaisten alueyhdistykset ympäri Suomen.

Yhdistys on jäsenenä Titry ry:ssä, Tarve – Tampereen voimavaraverkosto ry:ssä sekä Elonpolkuja-yhteistyöverkostossa, joka panostaa ikääntyvien hyvinvointiin ja terveyteen. Samoin yhdistys on jäsenenä Suomen Paralympiakomitea ry:ssä.

Yhdistys on mukana Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunnassa (Vatenk) ja näkövammaisedustus on useimmissa toimialueen kuntien vammaisneuvostoissa.

Yhdistys tekee yhteistyötä Tampereella toimivan SILK tutkimusverkoston kanssa, joka tekee laajaa tutkimus- ja kehitystyötä silmälääketieteen parissa. Paikallisyhdistykset ovat verkostoituneet omilla alueillaan.