Kannanotto Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle tuotti tulosta

Tampereen seudun Näkövammaiset ja Suomen Kuurosokeat ry tekivät Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle kannanoton vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuuosuuden korottamista vastaan. Kannanoton taustalla oli Tampereen kaupungin budjetti vuodella 2019, jossa kuljetuspalvelun omavastuuosuutta nostamalla kaupunki saisi noin 250 000 euron säästöt. Kannanotto on kokonaisuudessaan luettavissa artikkelin alla.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kannanottoa kokouksessaan torstaina 13.9.2018. Lautakunta käsitteli kannanoton pykälässä § 92 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 talousarvioesitys sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet.

Tarkastamattoman pöytäkirjan mukaan lautakunnan puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi on tehnyt kokouksessa budjettiin seuraavan muutosesityksen:   "Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisena esitystä, jossa vammaispalvelulainmukaisen kuljetuspalvelun maksuja muutetaan siten, että arvolipun sijaan asiakkailta peritään omavastuuna kertalipun hinta. Vaihtoehtoisena säästökeinona lautakunta esittää, että sama säästö (250 000 euroa) haetaan alentamalla ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa hieman henkilöstömitoitusta (noin 4-5 htv)."

Loukaskorven esitystä kannatettiin ja muutosesityksestä äänestettiin siten, että Loukaskorven muutosesitys hyväksyttiin äänin 11-3. Yhdistysten tekemällä kannanotolla oli vaikutusta kaupungin budjettiin ja näin vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuu pysyy arvokorttimatkan hinnan mukaisena.

Pöytäkirjasta ei selviä, millaista keskustelua kokouksessa on käyty liittyen kuljetuspalveluiden laadun ongelmiin.


KANNANOTTO
11.9.2018

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle   

Tampereen seudun Näkövammaiset ry ja Suomen Kuurosokeat ry vastustavat vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun matkakohtaisen omavastuuosuuden kasvattamista.

Tampereen kaupungin budjetissa vuodelle 2019 esitetään, että vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua käyttävien ihmisten matkakohtainen omavastuu palautettaisiin arvolipusta kertamaksuun. Tämä omavastuuosuuden 60 % kasvu tarkoittaa käytännössä vähintään 240€ vuosittaista lisäkulua ihmisryhmälle, josta suurin osa on erittäin pienituloisia, takuueläkkeen varassa eläviä. Muutoksen arvioidaan tuovan kaupungille säätöä vain 250 000€ ja tätä tavoitellaan nyt tamperelaisten yhdenvertaisuutta heikentämällä.

Vammaispalvelulain 1 §:n mukaan lain tarkoitus on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Kuljetuspalveluiden käyttö on usein näkö- tai kuulonäkövammaiselle ainoa mahdollisuus hoitaa itsenäisesti omia asioitaan, opiskella tai käydä töissä ja tavata ihmisiä. Julkisen liikenteen käyttö ei ole mahdollista vaikeasti näkövammaiselle tai kuulonäkövammaiselle niin pitkään, kun pelkästään esimerkiksi bussipysäkille löytäminen on turvatonta ja vaikeaa, puhumattakaan muista epävarmuustekijöistä.  

Tampereen kaupunkiliikenteen toimintakertomuksen mukaan vuonna 2017 bussia käyttäneistä ihmisistä ainoastaan 6,2% maksoi kyydistä kertalipun hinnan. Tämä luku osoittaa, että lähes jokaisella säännöllisesti julkista liikennettä käyttävällä tamperelaisella on mahdollisuus hankkia kertalipun hintaa edullisempi tapa matkustaa bussilla. Koska perustuslain 6 § mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esimerkiksi vammaisuuden perusteella, myös vammaispalveluiden kuljetuspalvelua käyttävien omavastuuosuuden tulee pysyä tulevaisuudessakin arvokorttimatkan hintaa vastaavana.