Kuvassa on kettu, jolla on rinnassa näkövammaismerkki. Hän istuu valkoisessa syreenissä ja hänen takanaan siintää Näsineula. Kuvan reunassa Tsnv logo.

Tam­pe­reen seu­dun Nä­kö­vam­mai­set ry

Ter­ve­tu­loa mu­kaan Tam­pe­reen seu­dun
Näkövam­mai­set ry:n 110-vuo­ti­seen toi­min­taan!
Yh­dis­tys toi­mii näkövam­mai­sen ih­mi­sen hyväksi si­ten, että hän voi­si elää ta­sa­ver­tai­ses­ti yh­teis­kun­nas­sa omaeh­tois­ta, it­senäistä ja sisältöri­kas­ta elämää.

Nappi: linkki tapahtuma-listaukseen

Nappi: linkki joka vie tiedotteeseen Näkemättä kaunis-sivusta

Nappi: linkki sähköiseen kuntokorttiin Webropol-sivulle

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia